Excuus dat ik je lastig
val met de
verplichte cookie toestemming.

Elektronica Meettechniek

Meten is weten ?

Koei snuffelt aan een meetopstelling Deze veel aangehaalde kreet vertelt slechts het halve verhaal. Alleen het plaatsen van de meetpennen en het aflezen van de waarde levert niet per definitie een correcte meetwaarde op.
Maar al te vaak wordt voorbij gegaan aan de beperkingen van het gebruikte meetinstrument en de invloed van de meetkabels en omgeving. Ook is men zich niet altijd bewust wat er eigenlijk gemeten wordt.
De kreet zou eigenlijk moeten luiden...

Eerst weten, dan meten

Een meting begint altijd met de vraag: "Wat wil ik van wat weten". Als eerste is het dus handig om het test object te kennen en daar een model van te vormen. Dan komt de vraag: "Hoe ga ik dit meten?" Een bepaalde parameter kan vaak op meerdere manieren gemeten worden. Het is dus zaak die meetmethode te kiezen die de betrouwbaarste resultaten oplevert.
Als de meetmethode gekozen is moet worden nagegaan wat de invloed van de meetapparatuur, kabels, omgeving, en ook het testobject zelf op de meting is. Deze moeten zoveel mogelijk geëlimineerd worden. Pas dan kan er gemeten worden.
De verkregen meetresultaten zijn niet alleen gevormd door het testobject, maar zijn dus mede beïnvloed door de meetmethode zelf. De resultaten moeten nauwkeurig geïnterpreteerd worden voordat men zich een oordeel kan vormen van de gemeten parameter.
Schakel Javascript in als je wilt reageren.

Reageren op artikelen is tijdelijk niet mogelijk

X

Inloggen

Naam:
Wachtwoord: