Excuus dat ik je lastig
val met de
verplichte cookie toestemming.

Elektronica Meettechniek

Metingen Passieve Componenten

Overzicht van een aantal artikelen met betrekking tot het meten aan passieve componenten.

meten van weerstand

Weerstanden

Het meten van de ohmse weerstand is een van de fundamentele metingen, vaak met een multimeter uitgevoerd. Dit artikel beschrijft hoe een multimeter werkt en hoe deze metingen kunnen worden uitgevoerd met andere middelen. Extra infomatie wordt gegeven voor het meten van zeer lage en hoge weerstanden.
meting aan condensatoren

Condensatoren

Er zijn meerdere methoden om de capaciteit van condensatoren te bepalen, waarvan er hier een aantal beschreven zullen worden. Ook kan de ESR (inwendige serieweerstand) van elco's bepaald worden.
meting aan spoelen

Spoelen

Hier zullen enkele meetmethodes worden beschreven om spoelen te meten. Met deze eenvoudige metingen kunnen de zelfinductie en ohmse weerstand bepaald worden.
parasitaire parameters

Parasitaire eigenschappen

Naast de meest dominante parasitaire parameter van weerstanden, condensatoren en spoelen kunnen de parasitaire parameters in bepaalde omstandigheden ook een grote invloed hebben. In dit artikel wordt beschreven hoe deze gemeten kunnen worden.
meting kerneigenschappen

Magnetische permeabiliteit

In dit artikel een beschrijving hoe de (uitsturing afhankelijke) permeabiliteit van kernmaterialen gemeten kan worden.
magnetische hysterese

Magnetische hysterese

De magnetische hystereselus zegt veel over de eigenschappen van het materiaal dat gebruikt wordt als kern in spoelen en transformatoren. Zij geeft aan hoe groot het verliesvermogen in de kern is, en geeft aan wat de maximum uitsturing mag zijn en geeft een indicatie voor de uitsturingsafhankelijke permeabiliteit.
X

Inloggen

Naam:
Wachtwoord: