Excuus dat ik je lastig
val met de
verplichte cookie toestemming.

Elektronica Meettechniek

Elementaire metrologie

Artikeloverzicht van elementaire metrologie en theoretische achtergrond.

elementaire metrologie

Theorie en definities

Om de juiste parameter te achterhalen is het goed aansluiten van een meetinstrument niet voldoende. Zeer belangrijk is de vraag: Met welk doel doe ik de meting? Het meten van een stroom om de warmteontwikkeling in een draad te achterhalen vereist een andere parameter dan een stroommeting om de ladingstoestand van een condensator te bepalen.
meetfouten

Meetfouten

Bij het meten aan kleine spanningen en/of waar spanningen nauwkeurig bepaald moeten worden, kunnen al snel meetfouten ontstaan door verstorende invloeden. In dit artikel worden een aantal oorzaken besproken die invloed kunnen hebben op het meten van spanningen en stromen.
meetnauwkeurigheid

Meetnauwkeurigheid

Door de toleranties van meethulpmiddelen zal nooit met exacte zekerheid een grootheid bepaald kunnen worden. Er zal altijd een zekere meetonzekerheid blijven bestaan. In dit artikel wordt ingegaan hoe de opgegeven nauwkeurigheid van meetinstrumenten geïnterpreteerd moet worden.
kalibreren justeren keuren ijken

Kalibratie, justeren en ijken

Een meting heeft geen betekenis als de gemeten eenheid niet overeenstemt met de definitie volgens het S.I.-eenhedenstelsel. Meetinstrumenten moeten om die reden periodiek gekalibreerd en gejusteerd te worden. Alleen dan kan garandeert worden dat het meetinstrument aan de gespecificeerde meetnauwkeurigheid voldoet.
gewogen meting

Automatische zelf kalibratie

Elektronia in meetinstrumenten vertoond altijd een zekere afwijking die de stabiliteit en nauwkeurigheid beïnvloeden. Offset, drift en variatie in versterking ten gevolge van temperatuurschommelingen, veroudering en variatie in voedingsspanning maakt dat de meetonzekerheid onaanvaardbare proporties kan aannemen. Door gebruik te maken van automatische zelf kalibratie kan de nauwkeurigheid flink worden verbeterd.
X

Inloggen

Naam:
Wachtwoord: