Excuus dat ik je lastig
val met de
verplichte cookie toestemming.

Elektronica Meettechniek

Système International

Laatste wijzigingen: 17 september 2007

Grootheden en eenheden van de SI standaard.


Basisgrootheden en grondeenheden SI

Lengte (symbool l)

De meter (m) is de lengte die het licht in een vacuüm aflegt gedurende een tijdinterval van 1/299792458e deel van een seconde.

Massa (symbool m)

De kilogram (kg) is de eenheid van massa. Het is gelijk aan de massa van het internationale prototype van de kilogram gemaakt van een platina-iridiumlegering en wordt bewaard op het "Bureau International des Poids et Mesures" in Frankrijk.

Tijd (symbool t)

De seconde (s) is de tijdsduur van 9192631770 perioden van de straling overeenkomend met de overgang tussen twee hyperfijnniveaus van de grondtoestand van het atoom cesium 133.

Elektrische stroom (symbool I)

De ampère (A) is de constante stroom die vloeit door twee oneindig lange evenwijdige rechtlijnige geleiders op een afstand van één meter, en tussen deze twee geleiders een kracht veroorzaakt van 2·10-7 N voor elke meter lengte.

Thermodynamische temperatuur (symbool T)

De kelvin (K) is gelijk aan het 1/273,16e deel van de thermodynamische temperatuur van het tripelpunt van water.

Hoeveelheid stof (symbool n)

De mol (mol) is de hoeveelheid stof van een systeem dat evenveel elementaire entiteiten bevat als er atomen zijn in 0,012 kilogram koolstof 12.
(De elementaire entiteiten moeten worden gespecificeerd; bijvoorbeeld moleculen, atomen, ionen, elektronen enz..)
Het gebruik van de kilomol wordt aanbevolen omdat een factor 1000 wordt vermeden indien deze wordt gebruikt in combinatie met andere grootheden.

Lichtsterkte (symbool I)

De candela (cd) is de lichtsterkte in een bepaalde richting van een bron die monochromatische straling uitzendt van een frequentie van 540·1012 Hz en een stralingssterkte in die richting heeft van 1/683 watt per steradiaal.

radiaal steradiaal

Aanvullende grootheden en eenheden

(Vlakke) hoek (symbool α, β, ...)

De radiaal (rad) is de vlakke hoek tussen twee stralen van een cirkel die op de omtrek een boog begrenst waarvan de lengte gelijk is aan de straal.
2·π·rad = 360º.

Ruimte hoek (symbool Ω, ω )

De steradiaal (sr) is de ruimtehoek die op een bol een oppervlak begrenst gelijk aan die van een vierkant met een straal van de bol als zijde.
De eenheidsbol omvat 4·π·sr.


Afgeleide SI-eenheden met eigen naam


SI prefixen

Schakel Javascript in als je wilt reageren.

Reageren op artikelen is tijdelijk niet mogelijk

X

Inloggen

Naam:
Wachtwoord: